Yükleniyor...

MTA Ruhsatlarına Bölünebilme Hakkı

12.06.2019

12 Haziran 2019 tarih ve 30799 numaralı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 30 Mayıs 2019 kabul tarihli 7176 Numaralı Kanun’un 7. Maddesi ile;

  • MTA ruhsatlarına MTA’nın talebi halinde bölünebilme hakkı getirilmiştir.

MADDE 7 – 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 47'nci maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için Genel Müdürlükten birden fazla yeni ruhsat talep edebilir. Genel Müdürlük tarafından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü adına yeni ruhsatlar düzenlenebilir.”

NOT: Yasanın tamamını Web sitemizin mevzuat bölümünde görebilirsiniz.