Yükleniyor...

Katıldıklarımız

Katıldıklarımız

MASİS olarak katıldığımız toplantılar, etkinlikler...
22.09.2020

MASİS Heyeti’nin MTA Genel Müdürü Sayın Cengiz Erdem'i Makamında Ziyareti

11.09.2020

MASİS Heyeti’nin Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Sayın Dr.Hasan Hüseyin Erdoğan'ı Makamında Ziyareti

31.08.2020

MASİS Başkanı Naci İlci’nin Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Teknoloji Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezinin Açılışına Katılımı

28.07.2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Prof.Dr.Şeref Kalaycı'ya Sendika Başkanımız Sayın Naci İlci ve Genel Sekreterimiz Sayın Dr.Nevzat Kavaklı’nın Ziyareti

ETKB/ANKARA

12.05.2020

MASİS Başkanı Naci İLCİ’nin Orman Genel Müdürü Sayın Bekir Karacabey’i Ziyareti.

OGM/ANKARA

20.02.2020

MASİS Başkanı Sayın Naci İLCİ’nin , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih DÖNMEZ'i meclisteki makam odasında ziyareti.

13.02.2020

MASİS Ankara Valisi Sayın Vasip ŞAHİN'i makamında ziyareti

ANKARA VALİLİĞİ

3.02.2020

MASİS Heyetinin ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve Yönetim Kurulu Üyelerine Ziyareti

ASO/ANKARA

25.11.2019

MASİS Heyetinin Maden Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Gürsel Baran'ı Ziyareti.

ATO/ANKARA

20.12.2018

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Operasyonu 1. Yönlendirme Toplantısı

Ankara

20.12.2018

Maden Jeologları Derneği Mevzuat Komisyonu Toplantısı

MJD/Ankara

20.12.2018

Maden Mevzuatında Değişiklik Yapacak Torba Yasa Görüşmeleri

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, ANKARA

19.12.2018

Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi Projesi Çalıştayı

Anadolu Hotels Downtown/ANKARA

17.12.2018

Maden Mevzuatında Değişiklik Yapacak Torba Yasa Görüşmeleri, TOBB Madencilik Meclisi Toplantısı

TOBB /ANKARA

15.12.2018

1.Türk Alman Maden Sempozyumu, Türkiye Madenciler Derneği (TMD)

TÜYAP/İSTANBUL

14.12.2018

Yerli Maden Makinaları Üretimindeki Gelişmeler (Yerli ve Milli Sanayi) Paneli

TÜYAP/İSTANBUL

13.12.2018

8.Maden Türkiye 2018 'Uluslararası Madencilik Tünel, İnşa Makine Ekipmanları ve İş Makineleri' Fuarı, TÜYAP-Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı (YMGV)

TÜYAP/İSTANBUL

13.12.2018

Madencilik ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli

8. Maden Türkiye Fuarı, TÜYAP/İSTANBUL

10.12.2018

STK lar Maden Mevzuatında Değişiklik Yapacak Torba Yasa Görüşmeleri

TÜMMER/ANKARA

7.12.2018

Endüstriyel Hammaddeler Sektör Komitesi Toplantısı, İMİB İstanbul Maden ve Mermer İhracatçılar Birliği

İMMİB/İSTANBUL

7.12.2018

Metalik Cevherler Sektör Komitesi Toplantısı, İMİB İstanbul Maden ve Mermer İhracatçılar Birliği

İMMİB/İSTANBUL

6.12.2018

Kömür ve Metalik Madenler Sektör Toplantısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)

MAPEG/ANKARA

6.12.2018

UMREK Eğitim ve Sertifika çalışma Grubu Toplantısı, UMREK

MAPEG/ANKARA

5.12.2018

İthal Kömür Santrallarında Yerli Kömür Kullanımı Protokolu İmza Töreni, ETKB-KÖMÜRDER-TERSANED

ETKB/ANKARA

2.12.2018

Madenlerde Risk Yönetimi Semineri, David Reece, III. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı

İSTANBUL

2.12.2018

Madenlerde Uzun Ayak Dizaynı Semineri, İsmet CANBULAT, III. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı

İSTANBUL

1.12.2018

III. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, TMD

İSTANBUL

22.11.2018

NETCAD-Netpromine Programı Tanıtım Toplantısı, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi

DEK-TM Salonu/ANKARA

21.11.2018

UMREK ve YERMAM Tanıtım Toplantısı, UMREK-YERMAM-MJD

MTA Salonu/ANKARA

17.11.2018

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Danışma Kurulu Toplantısı, YMGV

İTÜ Salonu/İSTANBUL

14.11.2018

Yerli ve Milli Maden Ekipman ve Teçhizatları İstişare Toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığıve Güvenliği Genel Müdürlüğü-TOBB

TOBB Salonu/ANKARA

13.11.2018

ATEX ve Dik Kömür Damarlarında Üretim Esasları Çalıştayı, KÖMÜRDER

TKİ/ANKARA

2.11.2018

Maden Jeologları Derneği Mevzuat Komisyonu Toplantısı, MJD

ANKARA

25.10.2018

Maden, Çevre, Orman, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında Değişiklikler, Uygulamalar Eğitim Semineri, YMGV

TKİ/ANKARA

15.10.2018

MAGÜK Maden Güvenlik Kültürü Projesi Çalıştayı, H.Ü., Etimaden, TKİ, TTK

TKİ/ANKARA

2.10.2018

İthal Kömür Santrallarında Yerli Kömür Kullanımı Bakanlık Toplantısı

ETKB/ANKARA

12.09.2018

İthal Kömür Santrallarında Yerli Kömür Kullanımı Hazırlık Toplantısı

TKİ/ANKARA