Yükleniyor...

Katıldıklarımız

Katıldıklarımız

MASİS olarak katıldığımız toplantılar, etkinlikler...
12/20/2018

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Operasyonu 1. Yönlendirme Toplantısı

Ankara

12/20/2018

Maden Jeologları Derneği Mevzuat Komisyonu Toplantısı

MJD/Ankara

12/20/2018

Maden Mevzuatında Değişiklik Yapacak Torba Yasa Görüşmeleri

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, ANKARA

12/19/2018

Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi Projesi Çalıştayı

Anadolu Hotels Downtown/ANKARA

12/17/2018

Maden Mevzuatında Değişiklik Yapacak Torba Yasa Görüşmeleri, TOBB Madencilik Meclisi Toplantısı

TOBB /ANKARA

12/15/2018

1.Türk Alman Maden Sempozyumu, Türkiye Madenciler Derneği (TMD)

TÜYAP/İSTANBUL

12/14/2018

Yerli Maden Makinaları Üretimindeki Gelişmeler (Yerli ve Milli Sanayi) Paneli

TÜYAP/İSTANBUL

12/13/2018

8.Maden Türkiye 2018 'Uluslararası Madencilik Tünel, İnşa Makine Ekipmanları ve İş Makineleri' Fuarı, TÜYAP-Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı (YMGV)

TÜYAP/İSTANBUL

12/13/2018

Madencilik ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli

8. Maden Türkiye Fuarı, TÜYAP/İSTANBUL

12/10/2018

STK lar Maden Mevzuatında Değişiklik Yapacak Torba Yasa Görüşmeleri

TÜMMER/ANKARA

12/07/2018

Endüstriyel Hammaddeler Sektör Komitesi Toplantısı, İMİB İstanbul Maden ve Mermer İhracatçılar Birliği

İMMİB/İSTANBUL

12/07/2018

Metalik Cevherler Sektör Komitesi Toplantısı, İMİB İstanbul Maden ve Mermer İhracatçılar Birliği

İMMİB/İSTANBUL

12/06/2018

Kömür ve Metalik Madenler Sektör Toplantısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)

MAPEG/ANKARA

12/06/2018

UMREK Eğitim ve Sertifika çalışma Grubu Toplantısı, UMREK

MAPEG/ANKARA

12/05/2018

İthal Kömür Santrallarında Yerli Kömür Kullanımı Protokolu İmza Töreni, ETKB-KÖMÜRDER-TERSANED

ETKB/ANKARA

12/02/2018

Madenlerde Risk Yönetimi Semineri, David Reece, III. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı

İSTANBUL

12/02/2018

Madenlerde Uzun Ayak Dizaynı Semineri, İsmet CANBULAT, III. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı

İSTANBUL

12/01/2018

III. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, TMD

İSTANBUL

11/22/2018

NETCAD-Netpromine Programı Tanıtım Toplantısı, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi

DEK-TM Salonu/ANKARA

11/21/2018

UMREK ve YERMAM Tanıtım Toplantısı, UMREK-YERMAM-MJD

MTA Salonu/ANKARA

11/17/2018

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Danışma Kurulu Toplantısı, YMGV

İTÜ Salonu/İSTANBUL

11/14/2018

Yerli ve Milli Maden Ekipman ve Teçhizatları İstişare Toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığıve Güvenliği Genel Müdürlüğü-TOBB

TOBB Salonu/ANKARA

11/13/2018

ATEX ve Dik Kömür Damarlarında Üretim Esasları Çalıştayı, KÖMÜRDER

TKİ/ANKARA

11/02/2018

Maden Jeologları Derneği Mevzuat Komisyonu Toplantısı, MJD

ANKARA

10/25/2018

Maden, Çevre, Orman, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında Değişiklikler, Uygulamalar Eğitim Semineri, YMGV

TKİ/ANKARA

10/15/2018

MAGÜK Maden Güvenlik Kültürü Projesi Çalıştayı, H.Ü., Etimaden, TKİ, TTK

TKİ/ANKARA

10/02/2018

İthal Kömür Santrallarında Yerli Kömür Kullanımı Bakanlık Toplantısı

ETKB/ANKARA

09/12/2018

İthal Kömür Santrallarında Yerli Kömür Kullanımı Hazırlık Toplantısı

TKİ/ANKARA