Yükleniyor...

Sendika Hakkında Haberler

22.09.2020

MASİS Heyeti MTA Genel Müdürü Sayın Cengiz Erdem'i Makamında Ziyaret Etti.

Maden Sanayii İşverenleri Sendikası Başkanımız Sayın Naci İlci, Başkan Yardımcımız Sayın Ferhat Nasıroğlu, Başkan Yardımcımız Sayın Veli Doğan ve Genel Sekreterimiz Sayın Dr.Nevzat Kavaklı'dan oluşan heyetimiz, MTA Genel Müdürü Sayın Cengiz Erdem'i makamında ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu. Görüşmenin sonunda heyetimiz tarafından ziyaretimizin anısına plaket takdiminde bulunulan Sayın Erdem'e nazik kabulünden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

11.09.2020

MASİS Heyeti Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Sayın Dr.Hasan Hüseyin Erdoğan'ı Makamında Ziyaret Etti.

MASİS Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Naci İLCİ, Başkan Yardımcımız Sayın Anıl Çağrı KOLOĞLU ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ramazan YÖN, göreve getirilen Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Sayın Dr.Hasan Hüseyin Erdoğan'ı makamında ziyaret ederek başarılar diledi. Sektörün güncel durumunun değerlendirildiği görüşmenin sonunda MASİS adına kendilerine plaket takdiminde bulunuldu. Sayın Genel Müdürümüze görevinde üstün başarılar temenni ediyoruz.

28.07.2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Prof.Dr.Şeref Kalaycı'yı Sendika Başkanımız Sayın Naci İlci ve Genel Sekreterimiz Sayın Dr.Nevzat Kavaklı Makamında Ziyaret Etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Prof.Dr.Şeref Kalaycı'yı makamında ziyaret eden Sendika Başkanımız Sayın Naci İlci ve Genel Sekreterimiz Sayın Dr.Nevzat Kavaklı, hazırlıkları süren yeni maden mevzuatı hakkındaki görüş ve önerilerimizi kendilerine aktardı. Sektörün sorunlarını yakından takip ederek işveren camiasının görüşlerine büyük önem veren Sayın Kalaycı'ya nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz

06.07.2020

2706 Sayılı Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatılması ile İlgili Kararname Yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2706 Sayılı Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatılması ile İlgili Kararname Yayınlandı. İlgili Link için TIKLAYINIZ.

02.07.2020

TİSK Yönetim Kurulu Toplantısı Sayın Özgür Burak Akkol Başkanlığında Video Konferans Aracılığıyla Gerçekleştirildi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı Sayın Özgür Burak Akkol Başkanlığında video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. TİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Maden Sanayii İşverenleri Sendikası Başkanı Sayın Naci İlci'nin de yer aldığı toplantıda ekonomi ve iş dünyasının güncel gelişmeleri ile Konfederasyonumuzun faaliyetleri değerlendirildi. Yönetim Kurulu Toplantımızın iş dünyamız için olumlu neticelere vesile olmasını dileriz.

Sektörel Haberler

07.09.2020

MAPEG İhale Duyurusu

MAPEG Tarafından Yayınlanan 186. İhale İlanı için TIKLAYINIZ...

21.08.2020

2019 Orman Payı Hakkında Duyuru

Ruhsat sahiplerinin dikkatine:Bilindiği üzere 7164 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu 28/02/2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu kapsamda; işletme izin alanı orman mülkiyetinde bulunan ruhsatlarda 01/01/2019-28/02/2019 tarihleri arasındaki maden sevkiyatı veya satışları için hesaplanan devlet hakkının % 30’ u üzerinden 5 hektara kadar, 2019 yılında satış veya sevkiyatın olmadığı yada satış veya sevkiyatın 28/02/2019 tarihinden sonra yapıldığı ruhsatlarda ise işletme ruhsat taban bedelinin % 30’u üzerinden hesaplanan tutarın, elli dokuz (59) güne tekabül eden kısmı kadar orman payı hesaplanarak işletme faaliyet raporu ile beyan edilecek, ödemesi ilgili kurum hesaplarına yapılacaktır. Bilgilerinize önemle duyurulur.http://www.mapeg.gov.tr/Duyurular/1808_duyuru.aspx

29.06.2020

Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantısı, MASİS Başkanı Naci İlci’nin Katılımıyla Video Konferans Yöntemiyle Gerçekleşti.

Sendika Başkanımız Sayın Naci İLCİ, TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarciklıoğlu ile ATO Başkanımız Sayın Gürsel Baran'ın katılımları ve ATO Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Deryal'ın Başkanlığında gerçekleştirilen Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantısına katılarak, madencilik sektörünün güncel durumu ve sendika olarak görüşlerimizi içeren bir sunum yaptı. TOBB Başkanımız Sayın Hisarciklıoğlu'nun yürütülen temaslar ve güncel gelişmeler hakkında ATO Meclis üyelerini bilgilendirdiği toplantının ülke ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Ankara Ticaret Odasına çalışmalarında başarılar diliyoruz.

26.06.2020

İTÜ Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Tanıtımı

İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü  Tanıtım Broşürü Yayınlanmıştır.

08.06.2020

Mapeg İhale Duyurusu

MAPEG Tarafından Yayınlanan Güncel İhale Duyuruları İçin TIKLAYINIZ...

Mevzuat Değişiklikleri

09.10.2020

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2945)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 294509 Eylül 2020 Tarihli Resmi GazeteSayı: 31239Karar Sayısı: 2945Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri gereğince karar verilmiştir.8 Eylül 2020Recep Tayyip ERDOĞANCUMHURBAŞKANIİŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1– 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde” ibaresi “31/7/2021 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 2– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3– Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200909-5.pdf

05.09.2020

Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ

YER ALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNEUYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 3/6/2020 tarihli ve 31144 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan Taahhütnamenin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“1. Türkiye İş Kurumu tarafından ödenen kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılan çalışanların dışında kalan çalışanlar ve kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılan sürelerin dışında kalan süreler için ödenmesi gereken ücretlerin tarafımızca ödendiğini,”MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü yürütür.Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’ninTarihiSayısı3/6/202031144 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200905-7.htm

04.09.2020

Fesih Yasağı ve İşçinin Ücretsiz İzine Çıkarılma Süresinin Uzatılması

04 Eylül 2020 tarih ve 31234 sayılı Resmi Gazete’de  2930 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanmış olup, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesinde düzenlenen fesih yasağı ve işçinin ücretsiz izne çıkarılma süresi 17.09.2020 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatılmıştır.https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200904-1.pdf

04.09.2020

3213 Sayılı Maden Kanununa Ekli (3) Sayılı Tablo Kapsamında IV. Grup Madenlerden Altın ve Gümüş İçin Belirlenen Devlet Hakkı Oranlarının %25 Artırımlı Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2932)

3213 sayılı Maden Kanununa ekli (3) sayılı tablo kapsamında IV. Grup madenlerden altın ve gümüş için belirlenen Devlet hakkı oranlarının %25 artırımlı olarak uygulanmasına, mezkûr Kanunun 14 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.3 Eylül 2020Recep Tayyip ERDOĞANCUMHURBAŞKANIhttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200904-3.pdf

03.06.2020

Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ

Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ'e Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

Üyelerimiz

Maden İstatistikleri

Quadra Fact

4.2 Milyar USA $

Maden İhracatı (2018)

Quadra Fact

1.9 Milyar USA $

Doğaltaş İhracatı (2018)

Quadra Fact

6.177

Maden İşyeri Sayısı

Quadra Fact

124.986

Maden İşçisi Sayısı (2018)