Yükleniyor...

Sendika Hakkında Haberler

06.04.2021

Madencilik sektöründe iş sağlığı güvenliği geliştiriliyor! İlk eğitimler başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nce madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi başlangıç eğitimini gerçekleştirildi.Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Cafer Uzunkaya önemli açıklamalar yaptı.Covid-19 pandemisi dolayısıyla üst düzey önlemler alınarak kısıtlı sayıda katılımcı ile Genel Müdür Cafer Uzunkaya'nın ev sahipliğinde "Maden Sektöründe Güçlü İşbirliği" vurgusuyla MİSGEP Başlangıç Eğitimi düzenlendi.Toplantının açılış konuşmasını yapan Uzunkaya; "Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen MİSGEP kapsamında, özellikle sosyal paydaşlarımızla ve maden iş yerlerimizle güçlü koordinasyon sağlayarak sürdürülebilir güvenli madenciliğin sağlanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında 30 ay süreli kömür veya metal cevheri üreten yeraltı maden işletmelerine yönelik finansal destek ve teknik rehberlik sağlayacağız. İnsanlığın yararı için çalışan madenciye, insana yakışır çalışma ortamları oluşturmak gayesiyle hayata geçirilen bu desteği, işyerlerinin kurumsal kapasitesini geliştirecek şekilde tasarladık" dedi.Uzunkaya, sürekli değişen çalışma ortamının, her daim yeni risklere açık hale getirdiği bu sektöre 24 ay boyunca saha ziyaretleri ile verilecek rehberlik desteği kapsamında; iş yerlerinin risk değerlendirmesi, acil durum planları, yeraltı maden ocağının 3 boyutlu modellenmesi, havalandırma planlarının yazılım üzerinden modellenmesi, iş kazası ve ramak kala olaylara dair raporlama ve kök neden analizi prosedürlerinin geliştirilmesi gibi teknik çalışmalar için bilgi ve deneyim aktarımının sağlanmasının hedeflendiğini ayrıca, program kapsamında sağlanacak finansal desteklerle ise yeraltı maden işletmelerinin bu dönemde görevlendirecekleri İSG profesyoneli ücretleri, tahlisiye eğitim bedelleri ve KOBİ'lere özgü İSG Yönetim Sistemi Standardının 15 iş yerine entegrasyon masraflarının karşılanacağını belirtti.Madencilik alanında sağlanacak bu desteğin müjdesinin Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 20 Ağustos 2020 tarihinde projenin açılış toplantısında taraflara duyurulduğunu, finansal destek ve rehberlik programını tanıtmak amacıyla 8-11 Eylül 2020 tarihlerinde hedef grupların dahil olduğu toplam 560 kişinin katılımı ile 2 bilgilendirme toplantısı düzenlendiğini, işletmelerin yoğun ilgi gösterdiği programda kömür veya metal cevheri üreten Zonguldak'tan Mersin'e, Çanakkale'den Hakkari'ye kadar 25 farklı ilden 70 yeraltı maden işletmesi bu destekten yararlanmaya hak kazandığını ifade ederek faydalanıcıların belirlenmesi ile saha faaliyetlerinin ivme kazanacağı bu programla; tüm tarafların çabası ve iş birliği ile yeraltı maden işletmelerinde güvenli çalışma ortamları oluşturulacağını vurguladı.MİSGEP Teknik yardım bileşeni altında yürütülen Başlangıç Eğitimi kapsamında, MİSGEP Yönlendirme komitesi üyelerinden TİSK, MASİS, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, TOBB temsilcileri, FDRP bileşeni Proje ekibi ve Genel Müdürlüğü personeli katıldı.Haber Linki için TIKLAYINIZ...

01.04.2021

MASİS Yeni Sendikacılık Modeliyle Madencilik Sektörünü Bir Bütün Olarak Ele Alıyor

09.02.2021

MASİS AB Proje Toplantısı Online Platformda Gerçekleştirildi.

Maden Sanayii ve İşverenler Sendikası (MASİS) tarafından hazırlanan  “Yeraltı Kömür Madenlerinde Kendiliğinden Yanabilirlik Etüdü ile İSG Uygulamalarının İzlenebilirliğinin Artırılması" AB projesinin ilk toplantısı , MAPEG,TKİ ve KÖMÜRDER' den uzmanların katılımıyla online platformda gerçekleştirildi. Projenin hazırlanması ve sürecin yürütülmesinde emeği geçen uzmanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

26.01.2021

MASİS AB Projesi Kabul Edildi

            MASİS, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS)” projesi kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, proje için 7 Aralık 2020 tarihinde sözleşme imzaladı.            Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinden sorumlu Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı sıfatıyla yürüttüğü ve faydalanıcısı olduğu “IPA II altında İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (IESP SOP) Uygulaması Kapsamında “Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım” projesi olarak gerçekleştirilecek olan “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS)” Hibe Programında desteklenecek projeler belli oldu.                                                             Maden Sanayii ve İşverenler Sendikası (MASİS) tarafından hazırlanan ve MAPEG, TKİ, KÖMÜRDER ve Çek Madenciler Derneği (CDT) tarafından desteklenen “Yeraltı Kömür Madenlerinde Kendiliğinden Yanabilirlik Etüdü ile İSG Uygulamalarının İzlenebilirliğinin Artırılması" projesi, finanse edilmeye uygun bulundu.             Proje ile; Türkiye’deki yeraltı kömür ocaklarından alınan numunelerin, kendiliğinden yanma testlerine tabii tutularak, sonuçlarının, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının İzlenebilirliği için kullanılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, Farkındalık Çalıştayı, Bilgi Paylaşım Semineri, Kömür Madenlerinde Çalışanlar için İSG Eğitimi, Rehber Kitapçık Yayınlama, Erken uyarı sistemlerinin kurulmasına yönelik çalışmalar, Mevzuat değişikliği teklifinin oluşturulması ve iyi örneklerin görülmesi için yurt dışı Teknik Çalışma Ziyareti (Çek Cumhuriyeti Ostrava Yeraltı Kömür ocakları) gerçekleştirilecektir.

24.12.2020

Madencilik Şurası Ön Toplantısı

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın düzenlemiş olduğu "Madencilik Şurası Ön Toplantısı"na Maden Sanayii İşverenleri Sendikası'nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Naci İlci katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'in katılımcılara hitap ettiği toplantının etkili bir Madencilik Şurasının tertip edilmesine katkı sunmasını diliyor, düzenlenmesinde emeği geçen Vakıf Başkanımız Sayın Prof.Dr.Güven Önal başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz.

Sektörel Haberler

05.04.2021

MAPEG 2020 Yılı Ocak Başı Satış Fiyatları

2020 Yılı Ocak Başı Satış Fiyatları İçin TIKLAYINIZ....

06.01.2021

Orman Yetki Devrine İlişkin Duyuru

6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre alınacak izinlerle ilgili onay süreçlerinde Yetki Devri ve İmza İşbölümünün aşağıdaki şekilde uygulanacağı bilgisi edinilmiştir: 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre verilen izinlerden; Bakan Olur’una Tabi İzinler: Maden işletme ruhsatına dayalı olarak ruhsattaki ilk maden işletme, maden arama, tesis ve altyapı tesis izinleri İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde; Maden arama ruhsatına dayalı maden arama ve altyapı tesis izinleri Maden işletme ruhsatına dayalı ilave izin talepleri, rehabiliteye hazırlık amaçlı toprak dolgu taleplerine ait izinler  Orman Genel Müdürü tarafından imzalanacak Olur’lar: İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri dışındaki illerde; Maden arama ruhsatına dayalı maden arama, tesis ve altyapı tesis izinleri Maden işletme ruhsatına dayalı ilave işletme, tesis ve altyapı tesis izinleri Yap-işlet devlet modeli kapsamında düzenlenmiş hammadde üretim izin belgesine dayalı her türlü işletme, tesis ve altyapı tesis izinleri Maden arama ve işletme ruhsatlarında talep edilen yeni ve ilave izin taleplerinin ret olurları Orman Bölge Müdürü tarafından imzalanacak Olur’lar: Devir, temdit, koordinat düzeltmesi, kullanım amacı değişikliği Kamu kurum ve kuruluşlarına ait hammadde üretim izin belgeli maden işletme, tesis ve altyapı tesis izinleri Verilen izinlere ait iptal olurları

27.11.2020

3 Aralık 2020 İSGM Dünya Madenciler Günü Etkinliği: Madencilik Sektöründe Pandemi Etkisi

3 Aralık 2020 Saat:14.00 'da İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Madenciler Günü Etkinliği kapsamında "Madencilik Sektöründe Pandemi Etkisi" Konulu Video Konferans düzenlenecektir.İlgili etkinlik programı ve platform giriş bilgileri aşağıda yer almaktadır.

20.11.2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Katılımı ve MASİS Başkanı M.Naci İLCİ'nin Konuşmacı Olarak Eşlik Ettiği Kömür Sektör Toplantısı Video Telekonferans Yöntemiyle Gerçekleştirildi.

KÖMÜR - DER tarafından düzenlenen Türkiye'deki kömürcülük sektörünün sorunlarının ele alındığı video konferans, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez, Bakan Yardımcımız Sayın Prof.Dr.Şeref Kalaycıoğlu, ilgili kurumların Genel Müdür ve bürokratları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda Maden Sanayii İşverenleri Sendikası'nı Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Naci İlci ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ramazan Yön temsil etti. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Naci İlci'nin sektör sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir sunum yaptığı toplantının Türkiye'de kömür üretimi alanında fark yaratacak gelişmelere vesile olmasını diliyoruz.

07.09.2020

MAPEG İhale Duyurusu

MAPEG Tarafından Yayınlanan 186. İhale İlanı için TIKLAYINIZ...

Mevzuat Değişiklikleri

09.04.2021

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİKTEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 3/6/2016 tarihli ve 29731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile İlgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “noter tasdikli imza sirküleri” ibaresi “sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’ninTarihiSayısı3/6/201629731 Resmi Gazete Linki için TIKLAYINIZ...

09.04.2021

Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADEN SAHALARI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 21/9/2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer alan “imza sirküleri” ibareleri “sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’ninTarihiSayısı21/9/201730187 Resmi Gazete Linki için TIKLAYINIZ...

09.04.2021

Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİUYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 3/2/2005 tarihli ve 25716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinin Ek Form-6’sında yer alan “Noter onaylı imza sirkülerinin” ibaresi “Sicil tasdiknamesinin” olarak değiştirilmiştir.MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.Resmi Gazete Linki için TIKLAYINIZ...

11.03.2021

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210311-16.htm

19.02.2021

Kısa Çalışma Ödeneği Son Kez Uzatıldı.

Resmi Gazete de yayınlanan Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı ile ilgili karar için TIKLAYINIZ...

Üyelerimiz

Maden İstatistikleri

Quadra Fact

4.27 Milyar USA $

Maden İhracatı (2020)

Quadra Fact

1.73 Milyar USA $

Doğaltaş İhracatı (2020)

Quadra Fact

6.192

Maden İşyeri Sayısı

Quadra Fact

122.944

Maden İşçisi Sayısı (2019)