Yükleniyor...

Projeler

KÖMÜRÜN KENDİLİĞİNDEN YANMA OLGUSU

Proje Tanımı

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı “IPA II” altında, İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı Uygulaması kapsamında, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinden Sorumlu Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı sıfatıyla yürüttüğü ve faydalanıcısı olduğu, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün operasyon faydalanıcısı olarak yer aldığı, Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi olarak gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı’nda desteklenen ve Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) tarafından yürütülen, “Yeraltı Kömür Madenlerinde Kendiliğinden Yanabilirlik Etüdü İle İSG Uygulamalarının İzlenebilirliğinin Artırılması” Projesi kapsamında yayımlanmış bulunan bu eseri, sektör profesyonelleri ve karar alıcılarının hizmetine sunmaktan büyük memnuniyet duymaktayız.

Proje Detayları

KÖMÜRÜN KENDİLİĞİNDEN YANMA OLGUSU

Proje Tanımı

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı “IPA II” altında, İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı Uygulaması kapsamında, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinden Sorumlu Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı sıfatıyla yürüttüğü ve faydalanıcısı olduğu, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün operasyon faydalanıcısı olarak yer aldığı, Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi olarak gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı’nda desteklenen ve Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) tarafından yürütülen, “Yeraltı Kömür Madenlerinde Kendiliğinden Yanabilirlik Etüdü İle İSG Uygulamalarının İzlenebilirliğinin Artırılması” Projesi kapsamında yayımlanmış bulunan bu eseri, sektör profesyonelleri ve karar alıcılarının hizmetine sunmaktan büyük memnuniyet duymaktayız.

Proje Detayları

Increasing traceability of OHS applications in underground coal mines with study of the self-combustibility

Proje Tanımı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMI Improving Occupational Health and Safety Grant Scheme (IOHS) 2019 Ocak ayında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Reference: EuropeAid/162207/ID/ACT/TR Referans numaralı “İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Geliştirilmesi Hibe Programı” çerçevesinde STK, Sendika ve Üniversitelere yönelik olarak Madencilik ve Madencilik dışında kalan çok tehlikeli sektörler için, 75.000-200.000 Avro arasında olmak üzere toplam 6 Milyon Avro tutarında hibe program açıklanmıştır. Bu program için MAPEG Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve CDT Çek Cumhuriyeti Madenciler Derneği desteklerinde “Kömür Madenlerinde İSG Uygulamalarının İzlenebilirliğinin Artırılması” başlıklı, 214.786 Avro tutarında bir proje başvurusunda bulunmuştur. Proje tutarının %87’si olan 186.864 Avro’su proje bütçesinden, kalanı sendikamız tarafından karşılanacaktır. Projenin genel hedefi, Kömürlerin kendiliğinden yanabilirliğinin etüdü ile yeraltı kömür madenlerinde İSG risklerinin belirlenmesi, risk izlenebilirliği ve kazaları önlemeye yönelik alınacak tedbirlerin belirlenmesidir. Proje kapsamında, belirlenen yeraltı ocaklarındaki kömür damarlarından alınan örnekler laboratuvarda incelenecek ve yeraltı kömür işletmelerindeki kömür damarlarının kendiliğinden yanma riski belirlenecektir. Bu konuda bir risk haritası oluşturulacak ve damarın özelliklerine göre belirlenecek periyotlarda  güncelleme yapılması için alt yapı oluşturulacaktır.

Proje Detayları

Başvuran: Halim Demirkan

Kurum: Mining Industrialists Union

Tarih: 04/03/2019

KÖMÜRÜN KENDİLİĞİNDEN YANMA OLGUSU

Proje Tanımı

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı “IPA II” altında, İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı Uygulaması kapsamında, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinden Sorumlu Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı sıfatıyla yürüttüğü ve faydalanıcısı olduğu, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün operasyon faydalanıcısı olarak yer aldığı, Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi olarak gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı’nda desteklenen ve Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) tarafından yürütülen, “Yeraltı Kömür Madenlerinde Kendiliğinden Yanabilirlik Etüdü İle İSG Uygulamalarının İzlenebilirliğinin Artırılması” Projesi kapsamında yayımlanmış bulunan bu eseri, sektör profesyonelleri ve karar alıcılarının hizmetine sunmaktan büyük memnuniyet duymaktayız.

Proje Detayları