Yükleniyor...

Projeler

Increasing traceability of OHS applications in underground coal mines with study of the self-combustibility

Proje Tanımı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMI Improving Occupational Health and Safety Grant Scheme (IOHS) 2019 Ocak ayında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Reference: EuropeAid/162207/ID/ACT/TR Referans numaralı “İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Geliştirilmesi Hibe Programı” çerçevesinde STK, Sendika ve Üniversitelere yönelik olarak Madencilik ve Madencilik dışında kalan çok tehlikeli sektörler için, 75.000-200.000 Avro arasında olmak üzere toplam 6 Milyon Avro tutarında hibe program açıklanmıştır. Bu program için MAPEG Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve CDT Çek Cumhuriyeti Madenciler Derneği desteklerinde “Kömür Madenlerinde İSG Uygulamalarının İzlenebilirliğinin Artırılması” başlıklı, 214.786 Avro tutarında bir proje başvurusunda bulunmuştur. Proje tutarının %87’si olan 186.864 Avro’su proje bütçesinden, kalanı sendikamız tarafından karşılanacaktır. Projenin genel hedefi, Kömürlerin kendiliğinden yanabilirliğinin etüdü ile yeraltı kömür madenlerinde İSG risklerinin belirlenmesi, risk izlenebilirliği ve kazaları önlemeye yönelik alınacak tedbirlerin belirlenmesidir. Proje kapsamında, belirlenen yeraltı ocaklarındaki kömür damarlarından alınan örnekler laboratuvarda incelenecek ve yeraltı kömür işletmelerindeki kömür damarlarının kendiliğinden yanma riski belirlenecektir. Bu konuda bir risk haritası oluşturulacak ve damarın özelliklerine göre belirlenecek periyotlarda  güncelleme yapılması için alt yapı oluşturulacaktır.

Proje Detayları

Başvuran: Halim Demirkan

Kurum: Mining Industrialists Union

Tarih: 04/03/2019