Yükleniyor...

Başkanımızın Mesajı

Madencilik Sektörümüzün Çok Değerli Temsilcileri,

Ülkemizin doğal kaynaklarını, yarattığı istihdam, sağladığı katma değer ve kalkınma yolunda sunduğu katkı ile Türkiye’nin geleceği için yatırıma dönüştüren madencilik sektörümüzün birbirinden seçkin kuruluşlarını tek çatı altında birleştiren Maden Sanayii İşverenleri Sendikasının Yönetim Kurulu Başkanı olarak sizleri saygıyla selamlıyorum.

Ekim 2018 tarihinde, madencilik sektörümüzün önde gelen kuruluşlarını temsil edecek bir sendika yapılanmasını gerçekleştirme yolunda ilk adımları attık. Böylelikle, sektörümüzden gelen talep ve desteklerden de cesaret alarak, ülkemizde madencilik alanındaki tek işveren sendikası olan Maden Sanayii İşverenleri Sendikası’nı (MASİS) hayata geçirmiş olduk.

2019 yılının Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz ilk olağan genel kurulumuz sonucunda, sendikamıza üye sektör temsilcilerinin teveccühü ile seçilen yönetim kurulumuz, üstlenmiş olduğu ağır sorumluluğun bilincinde olarak faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır.

Mevcut kaynaklarımızın verimli şekilde kullanılabilmesi, uluslararası piyasalarda Türk madenciliğinin bilinirliğinin arttırılması, ilgili bakanlıklarımız, kamu kuruluşlarımız, akademik eğitim kurumlarımız, sektörel paydaşlarımız ve siyasal makamlarımızla eşgüdümün sağlanmasına özel önem vereceğiz. Ayrıca, yeni kaynaklarımızın stratejik hedeflerimiz doğrultusunda tespitinin gerçekleştirilmesi, sektörümüzün teknolojik alt yapısının güncellenerek güçlendirilmesi, çevreye duyarlı yatırımların sayısının arttırılması ve sektör temsilcilerimiz arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanarak karşılaştıkları güçlüklerin bertaraf edilmesi de, sendikamızın önde gelen hedefleri arasında olacaktır.

Türkiye’nin cari açık, dış ticaret dengesi, işsizlik ve enflasyon gibi yapısal ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümü adına madencilik sektörü stratejik önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği çalışmalar da çok değerli ve önemlidir. Maden Sanayii İşverenleri Sendikası olarak, ülkemizin aydınlık geleceği yolunda elde edeceğimiz üstün başarılarla sektörümüzü taçlandırmak için var gücümüzle çalışacağız.  

Bu kararlılık ve inançla, sizleri en samimi duygularımla selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Saygılarımla.

Naci İLCİ

Maden Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı