Yükleniyor...

Orman Yetki Devrine İlişkin Duyuru

06.01.2021

6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre alınacak izinlerle ilgili onay süreçlerinde Yetki Devri ve İmza İşbölümünün aşağıdaki şekilde uygulanacağı bilgisi edinilmiştir:

 

6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre verilen izinlerden;

 

Bakan Olur’una Tabi İzinler:

 1. Maden işletme ruhsatına dayalı olarak ruhsattaki ilk maden işletme, maden arama, tesis ve altyapı tesis izinleri
 2. İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde;
  1. Maden arama ruhsatına dayalı maden arama ve altyapı tesis izinleri
  2. Maden işletme ruhsatına dayalı ilave izin talepleri, rehabiliteye hazırlık amaçlı toprak dolgu taleplerine ait izinler

 

Orman Genel Müdürü tarafından imzalanacak Olur’lar:

 1. İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri dışındaki illerde;
  1. Maden arama ruhsatına dayalı maden arama, tesis ve altyapı tesis izinleri
  2. Maden işletme ruhsatına dayalı ilave işletme, tesis ve altyapı tesis izinleri
 2. Yap-işlet devlet modeli kapsamında düzenlenmiş hammadde üretim izin belgesine dayalı her türlü işletme, tesis ve altyapı tesis izinleri
 3. Maden arama ve işletme ruhsatlarında talep edilen yeni ve ilave izin taleplerinin ret olurları

Orman Bölge Müdürü tarafından imzalanacak Olur’lar:

 1. Devir, temdit, koordinat düzeltmesi, kullanım amacı değişikliği
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait hammadde üretim izin belgeli maden işletme, tesis ve altyapı tesis izinleri
 3. Verilen izinlere ait iptal olurları

Galeri