Yükleniyor...

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.04.2021

YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/6/2016 tarihli ve 29731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile İlgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “noter tasdikli imza sirküleri” ibaresi “sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/6/2016

29731

 Resmi Gazete Linki için TIKLAYINIZ...