Yükleniyor...

İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Ve Maden Sanayii İşverenleri Sendikası Arasında Maden İşletmelerinde İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Kurumsal İşbirliği Çalışması Başlatılmıştır.

19.10.2020

Bilindiği üzere, madencilik faaliyetlerinin verimli, emniyetli ve kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi için ön şart, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin tavizsiz ve etkili biçimde uygulanmasıdır.

Sendikamız ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından maden işletmelerimizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün benimsetilmesi, çalışanlarımızın farkındalık ve katılımının arttırılması amacıyla ile ortak bir çalışma planlanmıştır.

Bu kapsamda, 08 Ekim 2020 tarihinde, MASİS ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü arasında yapılan heyetler arası toplantı sonucunda ise, maden işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması ve benimsetilmesi için ortak bir çalışma yapılması konusunda mutabakata varılmıştır. Bu mutabakata göre, maden işletmelerinde İSG kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve tutundurulmasına yönelik projelerin sayısının MASİS üyesi firmalar genelinde arttırılmasına karar verilmiştir. Maden Sanayii İşverenleri Sendikası bünyesindeki firmalarda uygulanacak projelerle sektörün genelinde daha yüksek bir farkındalığın yaratılması amaçlanmaktadır.

Toplantıda;

İSG Genel Müdürü Sn. Cafer UZUNKAYA, Genel Müdür Yardımcıları Sn. Furkan YILDIZ,  Sn. Burhanettin KURT,

ISGUM Başkanı Sn. Sakine OVACILI, Sektörel Risk Yönetimi ve Organizasyon Daire Başkanı Ergün CAN, Strateji, Tanıtım ve Organizasyon Daire Başkanı Meftun SAKALLI,

AÇSH Uzmanı, Şube Sorumlusu Mehmet Eren SÖKMEN, İlknur ÇAKAR, Fatma Nur BÜYÜKKARA, Abide ŞENTÜRK, Elif Atasay MERT, Hande TAŞTEKİN, Merve Ercan ÇELENK yer almış,

MASİS heyetini ise;

Yönetim Kurlu Başkanı Sn. Naci İLCİ; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veli DOĞAN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.Ferhat NASIROĞLU’nu temsilen Sn. Hüsamettin KAVŞUT, Sn. Anıl  KOLOĞLU’nu temsilen Sn. Necati ERSOY, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Ramazan YÖN, Sn. Dr. Selim ŞENKAL, Sn. Tahir DENİZLİ, Sn. Oral SÖNMEZ, Genel Sekreter Dr. Nevzat KAVAKLI, Asistan Pınar DERLİLER temsil etmiştir.

İSG Uzmanları Fehmi ALEMDAR ve Bilge KÜÇÜKKAYTAN katılımlarıyla değer kattığı toplantı, çalışma süresince taraflar arasındaki iletişimin kesintisiz devamına ilişkin görüş birliğiyle sona ermiştir.