Yükleniyor...

Sıfır Atık Yönetmeliği

12.07.2019

Sıfır Atık Yönetmeliği, 12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin kurulmasına ilişkin genel ilkeler ve uygulama esaslarını içeriyor. Bununla birlikte, oluşan atıkların özelliklerine göre biriktirilmesini ve toplanmasını, ayrı toplanan atıkların öncelikle geri kazanımlarının sağlanması, değerlendirilemeyen bölümlerinin ise çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde yakma veya bertarafa gönderilmesi ile ham madde ve doğal kaynakların etkin bir biçimde yönetilmesini ilke ediniyor. 

Yönetmeliğin uygulamasından sorumlu olanlardan, kamu kurum ve kuruluşları, 1 Haziran 2020, organize sanayi bölgeleri, 100 kişinin üzerinde çalışan kapasiteli işyerleri, ÇED Yönetmeliğinin Ek.1 listesinde bulunan sanayi tesisleri, 31 Aralık 2020 den itibaren yükümlü olacaklardır.

NOT: Yönetmeliğin tam metnine ve eklerine, web sitemizin mevzuat bölümünden ulaşabilrsiniz.