Yükleniyor...

Devlet Hakkı Uygulamalarında Düzeltme

28.02.2019

28 Şubat 2019 tarih ve 30700 numaralı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 14 Şubat 2019 kabul tarihli 7164 Numaralı Kanun’un 14. Maddesi ile yapılan değişiklikler 2018 yılı üretimlerine uygulanmıştı.

12 Haziran 2019 tarih ve 30799 numaralı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 30 Mayıs 2019 kabul tarihli 7176 Numaralı Kanun’un 9. Maddesi ile, uygulamanın 2019 yılından itibaren uygulamaya başlaması hükmü getirilmiş olmaktadır.

MADDE 9 – 3213 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 43 – 14/2/2019 tarihli ve 7164 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Devlet hakkı oranlarına ilişkin olarak bu Kanunda yapılan değişiklikler 2018 yılı Devlet hakkı beyan, tahakkuk ve tahsilatlarında uygulanmaz.”

NOT: Yasanın tamamını Web sitemizin mevzuat bölümünde görebilirsiniz.