Yükleniyor...

Covid-19 SGK Genelgesi

09.05.2020

Covid-19 salgınının hastalık kapsamında değerlendirileceğine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi yayınlanmış bulunmaktadır.

Üyesi bulunduğumuz TİSK tarafından Covid-19 vakalarında SGK provizyonlarının hastalık kapsamında değerlendirilmesi yönündeki başvurusu olumlu karşılanmış ve  SGK tarafından 07.05.2020 tarihli ekte bir örneği sunulan Genelge yayınlanmıştır.

İlgili genelgede 5510 sayılı Kanun’un 15 inci maddesi uyarınca, Covid-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu, bu kapsamda söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara “hastalık” kapsamında provizyon alınması gerektiği belirtilmiştir.